การประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

การประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภา2557  เวลา 9.00-16.30 น. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยนายพงศ์ศักดิ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทุกหน่วยในกระทรวงคมนาคม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2558) ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร 2 ชั้น 3 บริษั การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

IMG 42962014 06 1053967ff02f314 Crop IMG 42952014 06 1053968007823d6 Crop
IMG 42992014 06 1053967f997b154 Crop IMG 42982014 06 1053967da9362d3 Crop

 

Comments are closed.