การปรับปรุงซอฟต์แวร์ระบบขายและเติมเงินของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (CPOS) เพื่อปรับปรุงข้อมูลบัตรเป็น Easy Pass ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ แบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

ประกาศวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.