การปรับปรุงตู้จ่ายไฟฟ้าแบบควบคุมระยะไกลและเดินสายไฟฟ้า ทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๑๐๘/๒๕๖๕

Comments are closed.