การห้ามรถบรรทุกน้ำมันตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป และ รถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษฉลองรัช ระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *

Comments are closed.