การห้ามรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัชและทางพิเศษอุดรรัถยาระหว่างเวลาที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ *

Comments are closed.