การเช่าค่าเช่าบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ หลักสูตรการวางแผนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริการสัญญาเช่า ใช้ในพื้นที่เขตทางพิเศษ

ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.