การเช่าบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ คัน พร้อมพนักงานขับรถ โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร การส่งเสริมความรักความผูกพันองค์กร และการทำงานเป็นทีม

ประกาศวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.