การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน (รผผ.) จำนวน ๑ คัน

เลขที่สอบราคา กจด.ปจ.๕๓/๒๕๖๔  วันที่ประกาศ: 17 พฤษภาคม 2564 วันที่สิ้นสุดประกาศ : 21 พฤษภาคม 2564

  

 

Comments are closed.