การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายกลยุทธ์และแผนงาน (รผผ.) จำนวน ๑ คัน

วันที่ประกาศ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

Comments are closed.