การเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการ จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๙๓/๒๕๖๕

Comments are closed.