การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ พร้อมโปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office 365 สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.