การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ พร้อมโปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office ๓๖๕ สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๖๘/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.