การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายบเอกสาร เครื่องพิมพ์ พร้อมโปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office ๓๖๕ สำหรับโครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๖๘/๒๕๖๖

Comments are closed.