การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์พร้อมโปรแกรม AutoCAD และ Microsoft office 365 สำหรับโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.