การเช่าเครื่องพิมพ์ในช่องทาง (Thermal Receipt Printer) ต่อเนื่องระยะเวลา ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

 

Comments are closed.