การเช่าเครื่องพิมพ์ในช่องทาง (Thermal Receipt Printer) ต่อเนื่องระยะเวลา ๓ ปี

ประกาศวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๑๒/๒๕๖๖

Comments are closed.