การเช่าเครื่องพิมพ์ (ต่อเนื่อง ๓ ปี) จำนวน ๒๓๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.