การเช่าเครื่องล้างจานและเครื่องล้างแก้ว ประจำศูนย์อาหาร ชั้น ๕ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. ระยะเวลาการเช่า ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

ประกาศวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.