การเช่าแบตเตอรี่ สำหรับเครื่องสำรองประแสไฟฟ้า (UPS) ของระบบเก็บค่าผ่านทางประจำด่านฯ สุขสวัสดิ์ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

Comments are closed.