การเช่าใช้บริการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลบนคลาวด์สำหรับงาน Big Data (Cloud Service for Big Data) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ.๑๙/๒๕๖๕

Comments are closed.