การเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต จำนวน ๓ วงจร ต่อเนื่อง ๒ ปี

เลขที่ กจด.ปซ.๖๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.