การซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงตามสายของ กทพ. (Exat Sound) พร้อมติดตั้ง บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) (CCB๖) และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.