การจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision Air) ประจำศูนย์ควบคุมทางพืเศษ จำนวน ๙ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปจ.๕๗/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.