การจ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานี FM ๑๐๔.๕ MHz ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.