🖌🖌 กทพ. จัดกิจกรรม “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565👵🏻

🖌🖌 กทพ. จัดกิจกรรม “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ. ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 👵🏻

   การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษ ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “Mother (มาเถอะ) มา Do กับ กทพ.” ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 0101 ชั้น 1 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำร่วมกัน อาทิเช่น เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษ ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างแม่ – ลูกเพื่อเป็นที่ระลึกกิจกรรม ถุงยา รักษาใจ ร่วมเพ้นท์ถุงผ้า สำหรับใส่ยาหรือของใช้ส่วนตัวเพื่อมอบให้บ้านพักคนชรา การส่งมอบสิ่งของครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการมอบของขวัญแทนความรัก ความห่วงใย เพื่อเติมพลังใจในการดำเนินชีวิตเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ลูกค้าผู้ใช้บริการทางพิเศษจำนวน 30 คู่ (คู่แม่ – ลูก) โดยคัดเลือกจากฐานข้อมูลที่กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สำนักผู้ว่าการ ได้ทำการรวบรวมข้อมูลการใช้บริการทางพิเศษทุกสายทางจากการจัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ของ กทพ. ตามสถานที่ต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจำแนกลูกค้า ตามหลักพฤติกรรม (Behavioristic) ด้านความถี่ในการใช้บริการทางพิเศษตั้งแต่ 20 ครั้งต่อเดือนขึ้นไป
กองพัฒนาธุกิจแะการตลาด สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.