การจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๕๐/๒๕๖๔ วันที่ประกาศ: ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.