ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

15/11/2023

📢 🏬 สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนร่วมงานวันกาชาด 100 ปี พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้ 🛒 ✅

31/10/2023

📢 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

04/09/2023

🌟 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจฯ 🌐

18/08/2023

🗣 กรมการขนส่งทางราง สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางและการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พื้นที่ต่อเนื่อง) ระยะที่ 2 ✨

21/07/2023

🏬 ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชาวไทยมาร่วมออกกำลังกายในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ✅

23/06/2023

🏯 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วม 📄🖋 ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🙏🏻

15/06/2023

🏬 สำนักวิจัยและบริการวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชิญชมรายการ 📺 🎬 “ถอดรหัสคอร์รัปชัน” (Decoding Corrupts) ✅

21/05/2023

✨ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 💫 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 📢 ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนประดับธงชาติ 🇹🇭 ธงตราสัญลักษณ์ (พื้นธงสีขาวนวลหรือสีงาช้าง) ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิถุนายน 2566 ✨

20/05/2023

📓📗📘 ปฐมบทแห่งสังฆราชาไทย สมเด็จพระสังฆราช สมณฐานันดรสูงสุดฝ่ายพุทธจักรของคณะสงฆ์ไทยในอดีตถึงปัจจุบัน 📒📙

19/05/2023

💫 ตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 🌟 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🌅

18/05/2023

🗣 ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 15-30 มิถุนายน 2566 ✨

18/05/2023

🖥 ⌨️ ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารและการจัดกิจกรรม 🌟 เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ✨ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

18/05/2023

🏣 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์แนะนำระบบและวิธีการใช้งาน 🗂 ระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรนิกส์ หรือ E-Portfolio 📂💼 📁

18/05/2023

🏖 กรมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์ Entrythailand.go.th 🌐 เว็บไซต์รวมข้อมูลข่าวสารสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทย 🇹🇭

25/04/2023

📢 ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้พิการ มอบรางวัล หม่อมงามจิตต์​ บุรฉัตร​ บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม​ ประจำปี​ 2566