ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

25/04/2023

📢 กรมขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เชิญประชุมสัมมนา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำลองการคาดการณ์ความต้องการเดินทางด้วยระบบรางฯ

29/03/2023

ประกาศผลการตัดสินคำขวัญเพื่อรณรงค์ต้อต้านการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง

13/02/2023

ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์

08/12/2022

📢 🛒 ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 🛒 ✅

08/12/2022

🌟 กระทรวงคมนาคม ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการออนไลน์ 🌐 Still on My Mind ❤ ในดวงใจนิรันดร์ ✨

02/11/2022

กระทรวงคมนาคม ขอเชิญผู้สนใจสั่งจองเหรียญ พระพุทธคมนาคมบพิธ รุ่น 111 ปี ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565

01/11/2022

🏬 สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565

12/10/2022

🏙 กสทช. 📢 ประกาศรับสมัครบุคคล 🤵🏻 ผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 📺 📻📱

12/10/2022

🏬 ป.ป.ช. เปิดตัวระบบรับแจ้งเบาะแสการทุจริตทาง 🌐 เว็บไซต์โฉมใหม่ 🆕 สำนักงาน ป.ป.ช. 🌎

06/10/2022

💻 ประชาสัมพันธ์วารสาร 📀🗞 Unisearch Journal ในรูปแบบออนไลน์ 📰

04/10/2022

📶 🔢 🔂 ขอเชิญค้นพบ โซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพที่จะพลิกโฉมทุกอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล 🆓 ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

18/05/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

18/05/2022

ประชาสัมพันธ์วารสาร “นโยบายการขนส่งและจราจร” ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2565) ในรูปแบบออนไลน์

29/03/2022

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022 และ Enlit Asia 2000 ผสานพลังร่วมกันจัดงานพลังงาน 3 งาน

23/02/2022

📣ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 Thailand ร่วมกัน “Open Connect Balance” เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล