คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนก่อนเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้ว ๑ ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) และด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) พร้อมให้กำลังใจและมอบอาหาร เครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วยพนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงยังได้มอบน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย

 

ทั้งนี้ กทพ. ได้จัดหน่วยบริการประชาชนฯ ไว้ จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้
ขาออก
– ด่านฯ บางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ ฉิมพลี ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ วันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๒๖ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

ขาเข้า
– ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

นอกจากนี้ กทพ. ยังได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษจำนวน ๒ สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๐.๐๑ น. ถึง วันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๗๓ เวลา ๒๔.๐๐ น. รวม ๘ วัน

แชร์

Comments are closed.