คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) และหน่วยบริการประชาชน เพื่อรองรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และ นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (War Room) ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3) และหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษจตุโชติ ด่านฯ ดาวคะนอง และ ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) พร้อมให้กำลังใจและมอบอาหาร เครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วยพนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงยังได้มอบน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยบริการประชาชนที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) และด่าน ฯ จตุโชติจะเปิดให้บริการประชาชนไปจนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.

แชร์

Comments are closed.