คณะผู้บริหาร กทพ. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายปฏิบัติการ และ นางทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมทางพิเศษและหน่วยบริการประชาชนตามโครงการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางกลับของประชาชนหลังเทศกาลปีใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) โดยรับฟังรายงานผลการเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตบนทางพิเศษ และได้ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ด่านฯ จตุโชติ พร้อมให้กำลังใจและมอบอาหาร เครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยฯ ประกอบด้วยพนักงานประจำด่านฯ พนักงานกู้ภัยและพนักงานจัดการจราจร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน รวมถึงยังได้มอบน้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว กาแฟ ฯลฯ ให้แก่ผู้ใช้ทางอีกด้วย

 

ทั้งนี้ กทพ. ได้จัดหน่วยบริการประชาชนฯ ไว้สำหรับผู้เดินทางกลับ (ขาเข้า) จำนวน ๓ แห่ง โดยจะให้บริการถึงวันศุกร์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ดังนี้ขาเข้า
– ด่านฯ ดาวคะนอง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
– ด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช
– ด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) ทางพิเศษอุดรรัถยา

Comments are closed.