คณะผู้บริหาร กทพ. ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจการเตรียม ความพร้อมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

คณะผู้บริหาร กทพ. ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการตรวจการเตรียม ความพร้อมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB 3) นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นประธานในการประชุมหารือแผนการตรวจการเตรียมความพร้อมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ร่วมกับคณะผู้บริหาร กทพ. และออกตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ ตามด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษสายทางต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙

ข่าวและภาพ โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.