คณะผู้บริหาร กทพ. ให้การต้อนรับ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมและลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่จะก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟ โครงการทางพิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ รองผู้ว่าการฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นางอินทิรา รัตนปัญญากร ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมทางด่วน ๒ นายสมชาย สินสกลวัฒน์ ผู้อำนวยการกองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม (ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ประจำกระทรวงคมนาคม) และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลและลงพื้นที่บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ บริเวณ กม.4+100 และ กม.5+200 ตามที่มีผู้ร้องเรียนอันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการเดินรถทางเดียวและการก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟของโครงการก่อสร้างทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร

ข่าวและภาพข่าว โดย กองข้อมูลข่าวสาร สำนักผู้ว่าการ

Comments are closed.