การซื้อคอมพิวเตอร์ในช่องทาง Industrial Computer (IPC) จำนวน ๔๐ เครื่อง

เลขที่ กจด.ปซ.๒๘/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔


Comments are closed.