คูปองค่าผ่านทาง

ทางพิเศษ

ประเภทรถ

จำนวนฉบับ

ราคาเล่มละ
( บาท )

ราคาจำหน่าย/เล่ม
( มีส่วนลด 5 % )

  เฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)
และ ศรีรัช ยกเว้นโครงข่ายนอกเขตเมือง

6 – 10 ล้อ

75 บาท ( 20 ฉบับ )

1,500

1,425

  ฉลองรัช (รามอินทรา – อาจณรงค์)

6 – 10 ล้อ

60 บาท ( 25 ฉบับ )

1,500

1,425

หมายเหตุ
โปรดจ่ายคูปองผ่านทาง ให้ถูกต้องตรงกับทางพิเศษที่ใช้ชำระค่าผ่านทางด้วย คูปองผ่านทางเกินราคาค่าผ่านทางฯ ไม่สามารถทอนเงินให้ได้

สถานที่จำหน่ายคูปอง
1. สำนักงานใหญ่ที่ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center)  ในวันทำการเวลา 08.30 – 15.30 น.
2. ในอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 05.00 – 22.00 น. ดังนี้
– ทางพิเศษเฉลิมมหานครทุกด่าน

– ทางพิเศษศรีรัช  ได้แก่ ด่านประชาชื่น (ขาเข้า-ขาออก)  ด่านย่านพหลโยธิน  ด่านยมราช  ด่านหัวลำโพง  ด่านสุรวงศ์  ด่านสะพานสว่าง  ด่านบางซื่อ  ด่านจันทน์  ด่านพระราม 3  ด่านสาธุประดิษฐ์ 3  และด่านอโศก 4

– ทางพิเศษฉลองรัช ได้แก่ ด่านจตุโชติ ด่านรามอินทรา และด่านอาจณรงค์ 2

วิธีขอใบกำกับภาษีของคูปองผ่านทาง
– สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ที่ด่านในวันที่ซื้อคูปอง

กรณีที่ไม่ได้ยื่นขอใบกำกับภาษี ในวันที่ซื้อคูปอง
– สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อคูปอง (โดยต้องแจ้งวัน, ด่าน,และเลขที่เล่มของคูปองที่ซื้อ)

กรณีแก้ไขใบกำกับภาษีฯ ของคูปองผ่านทาง
–  สามารถนำใบกำกับภาษี ใบเดิมมายื่นขอแก้ไขได้ ภายในเดือน ที่ออกใบกำกับภาษีฯ ใบเดิม

กรณีผู้ใช้บริการไม่มารับใบกำกับภาษีฯ ของคูปองผ่านทาง ตามนัด
– หากใบกำกับภาษีฯ ไม่เกิน 3 เดือน สามารถมารับที่ด่านตามใบนัดได้

– หากใบกำกับภาษีฯ เกิน 3 เดือน ให้ติดต่อมารับได้ที่ แผนกบริหารบัตรอัตโนมัติ กองบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0 2558 9800 แฟกซ์ 0 2558 9788-9

Comments are closed.