คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

29 กรกฎาคม, 2021

การจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาป้ายรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะ (Smart VMS) ถนนระดับดินบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 6
29 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถและกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 5
29 กรกฎาคม, 2021

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 6
29 กรกฎาคม, 2021

การซื้อระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (Exat Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 6
29 กรกฎาคม, 2021

การจ้างเหมาทำความสะอาดกำแพงกันตกทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์ ช่องทางด้านซ้ายและด้านขวา (เพิ่มเติม)

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 3
29 กรกฎาคม, 2021

การจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำเฉลิมมหานคร

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ Post Views: 3
29 กรกฎาคม, 2021

การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 2
29 กรกฎาคม, 2021

การซื้อระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (Exat Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 6
29 กรกฎาคม, 2021

การซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กล้องติดรถยนต์ (หน้า+หลัง) กันชนท้ายรถและกล่องใส่อุปกรณ์ท้ายรถ จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ Post Views: 5
แชร์