ค่าเช่าบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรถ ๒ ชั้น ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๖ คัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โครงการสัมมนาหลักสูตร พัฒนามาตรฐานบริการสร้างนวัตกรรม สำหรับการให้บริการทางพิเศษ

ประกาศวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.