งานการตรวจวัดระดับเสียงเพื่อทดสอบประสิทธิภาพกำแพงกั้นเสียงของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) และกำแพงกั้นเสียงของ กทพ. ที่ติดตั้งอยู่เดิม

แชร์

Comments are closed.