งานก่อสร้างศูนย์เอกสารแห่งใหม่ และปรับปรุงศูนย์เอกสารเดิม (ศูนย์ควบคุมทงพิเศษฉลองรัช (CCB 3))

ประกาศวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
แชร์

Comments are closed.