งานก่อสร้างโครงการสถานีทดสอบระบบจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบความเร็วสูง (High Speed Toll Collection System Testing Station)

วันที่เริ่มต้น/สิ้นสุด: 28 พฤษภาคม 2564 – 2 มิถุนายน 2564
แชร์

Comments are closed.