งานจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมคอนกรีตกำแพงกันตกบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ป.๓๒/๒๕๖๗

ประกาศวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยื่นข้อเสนอวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น

Comments are closed.