งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรทางขึ้น-ลง ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปจ.๒/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ: ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ : ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.