งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรหน้า-หลังด่านบางแก้ว ๑ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

เลขที่ กจด.ปจ.๔๕/๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.