งานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร

เลขที่ กจด.ปจ.๘๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.