งานจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบ Multi-Lane Free Flow (M-Flow) ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน (Single Platform System)

วันที่ประกาศ 13 กรกฎาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.