งานจ้างบริหารจัดการอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. และงานบำรุงรักษาระบบประกอบอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

เลขที่ กจด.ปจ.๔๖/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

Comments are closed.