งานจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของ กพท. ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ประจำปีงปบระมาณ ๒๕๖๗

Comments are closed.