งานจ้างเหมาบริการจัดหาคนงาน จำนวน ๖ อัตรา เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ประกาศวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.