งานปรับปรุงกายภาพด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๑ ด่านฯ สุขาภิบาล ๕-๒ และด่านฯ จตุโชติ ทางพิเศษฉลองรัช เพื่อรองรับระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow)

ประกาศวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

Comments are closed.