งานปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบนโครงสร้างยกระดับ บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)

ประกาศวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.